Hello world! Ili Baby steps!

Odavno, ali baš odavno obećavam (sebi, a i drugima) da ću početi da pišem o temama koje nisu samo posao, o onome što ja mislim. I da ću napraviti blog, da bude moje web mesto, moja polica na koju ću uredno da složim sve te čaršafe tekstova koje planiram da napišem ili neke koje sam već napisala. I na kome će neko, ako poželi, sve to moći da pročita, a ja ću imati čime da okupiram svoju glavu i mesto da svedem sve svoje unutrašnje dijaloge u monolog :).

Continue Reading Hello world! Ili Baby steps!